I den første fase vil vi gøre os de første erfaringer med at holde bier indendøre og lære hvilke udfordringer vi skal håndtere i de senere faser. Vi er allerede igang med de indledende øvelser (bla. dannelse af mere end 100 forsøgsbifamilier) og der er masser at tage fat på. Vi samler penge ind hos alle der gerne vil Danmark og den danske natur – sikre biodiversiteten og sunde og gode fødevarer i fremtiden. Vi starter med:

(1) Dannelse af forsøgsbifamilier

(2) Etablere forsøgsrum

(3) Udvikle metoder (dataindsamlingsværktøjer) til at monitorere udviklingen under forsøgene hos bifamilierne

(4) Gøre de første egne erfaringer med at bringe bifamilier fra vintertilstand til indendørs sommertilstand

(5) Undersøge og kortlægge respons på ændringer i de variable der repræsenterer de fem exogent dominerende stimuli (lys, vand, kulhydratkilde, proteinkilde, temperatur)

(6) Foretage de første forsøg med yngelfratagning med et mål om at kortlægge konsekvensen af dette

(7) Gøre de første erfaringer med håndtering af biernes fæces

(8) Sygdomskontrollere

(9) Sammenfatte forsøgsdata i rapport

(10) Publicere videnskabelige artikler om muligt

Er det overhovedet muligt ? Vi har været på studiebesøg på Oslo Universitet hvor de har etableret indendørs flyverum, så vi ved det er muligt at holde bier indendøre i kortere perioder i hvert fald.