Om Bier

Antallet af bestøvende insekter i naturen er dokumenteret kraftigt og uholdbart faldende overalt i verden. I Danmark og Europa er der desuden også sket et fald i antallet af honningbier over de sidste 30 år. Den altoverskyggende årsag for honningbiens vedkommende er varroamiden der spredtes i 1980’erne til næsten hele verden hvilket har medført at honningbier ikke kan leve vildt. Hvis bierne ikke behandles dør de. Varroamiden medfører kraftig svækkelse af bierne og det deraf følgende dårlig bi-helbred gør bierne ekstra følsomme overfor vira, svampeinfektioner og bakterieangreb. Endvidere er brugen af højpotente pesticider sandsynligvis også årsag til nedgang i antallet af bier, specielt vilde bier. Klimaforandringer (fx. øget fugt, vind, varme vintre, sene kuldeperioder) udfordrer normal udvintring. Desuden er dårlig rentabilitet i erhvervet pga. en meget manuel og tidskrævende produktionsprocess en indefra kommende præmis der holder unge fra at gå ind i erhvervet.