Om Bee-O-Diversity

Bee-O-Diversity Denmark (BODD) bygger på mere end 15 års bred erfaring indenfor naturvidenskabelig forskning og drift af middelstor biavl (Søborgmagle Honning, hjemmehørende i 2860 Søborg). BODD vil bryde med de sidste 250 års driftsmetode af domesticerede honningbier og i modsætning til konventionel biavl fremavle store sunde bibestande ved at skabe kontrollerede klimatiske forhold der efterligner sommertilstand hele året. På denne måde vil BODD muliggøre yngelsætning hele året i modsætning til konventionel biavl hvor bier i praksis (i tempererede zoner) kun yngler i få måneder om året og i høj grad er påvirkelige af omskiftende ydre klimatiske forhold.

Bee-O-Diversity Denmark har sammensat et meget stærkt team der skal samle det tværfaglige forskningsprojekt.

BODD Team

William Dalby Brown

William Dalby Brown

CEO, Bee-O-Diversity Denmark

Robin Kastrup

Robin Kastrup

Biavler

Hernan Castellan

Hernan Castellan

Biavler

Collaborators

Claus Kreibich

Claus Kreibich

Head Engineer, Oslo University, Norway

Advisory Board

Helle Reinevold

Helle Reinevold

CEO, Jakobsen Honey

Ghita Cordsen Nielsen

Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, SEGES Landbrug og Fødevarer