Bliv Sponsor

Det er DYRT at forske i flere år uden at have nogen produkter at sælge. Vi er helt afhængige af udefrakommende midler, men dette projekt er så vigtigt og optager så mange at vi føler det MÅ lykkes at samle midler til at få dette op at stå. Bee-O-Diversity Denmark er et unikt projekt fordi vi har samlet eksperter indenfor praktisk biavl med mange års erfaring og top-forskere fra Københavns Universitet. Og vi arbejder gerne sammen med andre om at få succes med at sikre fremtidig produktion af fødevarer og høj biodiversitet.

Hvis vi skal lykkes med at få flere bier ud i naturen, har vi brug for at kunne lave en stabil plan der kræver et solidt økonomisk fundament.  Bidrag ved at købe et certifikat, så vi får succes og bliv samtidig associeret her på siden med et projekt der arbejder for at understøtte en fælles fremtid med høj biodiversitet.

Ønsker du at støtte med et andet beløb er det også muligt.

Vagt-Bi

Støt med kr 1.000,-

Stå vagt om den danske bestøvning. Støt med kr 1.000 og få en STOR tak og modtag vagtbi certifikatet

Amme-Bi

Støt med kr 10.000,-

Vi er helt i den spæde begyndelse og er nødt til at lægge mange ressourcer og energi i at få projektet op at stå, for senere at kunne se frugten af indsatsen. Støt med 10.000kr og modtag Ammebi certifikatet

DRONE

Støt med kr 50.000,-

Dronerne (hanbierne) flyver længst af alle bier for at opsøge muligheder for at “så frø”. Det er dyrt og omkostningstungt at udføre nok studier til at kunne sikre en fremtidig bæredygtig biavl.  Støt med 50.000kr og modtag Drone certifikatet.

Bi-Dronning

Støt med kr 100.000,-

Bi-dronningen er den eneste der lægger æg i bifamilien. Dør dronningen uden der kommer en ny til vil hele bifamilien dø. Bee-O-Diversity er afhængig af større donationer for at lykkes med projektet. Støt med 100.000kr og modtag Bi-Dronning certifikatet.

Vores sponsorer